Türkemenistanyň Kartasy

Poligrafiýa

Doly reňkli poligrafiýa önümleriniň, şol sanda, listowkalaryň, bukletleriň, kataloglaryň, kalendarlaryň, flaýerleriň, gutlag bukjalarynyň, otkrytkalaryň taýýarlanmagy.